Welcome to The Platinum Fashion Mall Wholesale 2,000 shops

ประกาศ ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ขอความร่วมมือหยุดแชร์ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง

8 May 2021

     ตามที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อโซเชียล เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง พบพนักงานร้านค้าติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 50 ราย ณ ชั้น 3 ของศูนย์การค้า เดอะ แพลทินั่ม แฟชั่น มอลล์ และถูกปิดศูนย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ทางศูนย์การค้า เดอะ แพลทินั่ม แฟชั่น มอลล์ ได้ดำเนินการตรวจสอบร้านค้าตามที่ได้เป็นข่าว และได้รับการยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลข่าวเท็จโดยสิ้นเชิง (Fake News)

      สำหรับข้อเท็จจริงนั้น ทางศูนย์การค้าฯ ได้ประสานงานกับภาครัฐ เข้ามาตรวจสอบสำรวจยอดผู้ติดเชื้อที่แท้จริงไปแล้ว และได้มีการดำเนินมาตรการสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ตามที่ร้านแจ้งมาคือ ให้หยุดปฏิบัติงานทันที เพื่อเข้ารับการรักษาและปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์ และมาตรการของภาครัฐและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าหายเป็นปกติแล้ว ส่วนพนักงานหรือผู้ประกอบการอื่นๆที่สัมผัสใกล้ชิด ต้องกักตัว 14 วัน หลังจากนั้นต้องนำใบรับรองแพทย์มาแสดง เพื่อขอเข้าพื้นที่ศูนย์การค้า

     ในขณะเดียวกัน ศูนย์การค้าฯ ได้ดำเนินมาตรการฆ่าเชื้ออย่างเข้มข้น ด้วยการอบโอโซนระบบปรับอากาศทั่วทั้งศูนย์การค้าฯ และเช็ดทำความสะอาดทุกจุดสัมผัส ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและฉีดพ่น ในพื้นที่ร้านค้าที่มีไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 และพื้นที่ใกล้เคียง พื้นที่ส่วนกลาง และภายในสำนักงานอาคาร ในช่วงเวลาก่อนและปิดศูนย์การค้าฯและยกระดับมาตรการ  โดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐ สำนักงานเขตราชเทวี และผู้ประกอบการร้านค้า ยกระดับคุมเข้มมาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูงสุด ครอบคลุมทุกมิติในการป้องกัน โควิด-19 แบบเข้มข้นการ์ดไม่ตก อย่างต่อเนื่อง

     ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ขอความร่วมมือโปรดระมัดระวังการส่งต่อข้อมูล ที่ไม่เป็นความจริง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ. ตื่นตระหนก สำหรับผู้ที่มีเจตนาส่งต่อและเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงดังกล่าว ทางศูนย์การค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ทางกฎหมายในการดำเนินการกับกลุ่มบุคคล หรือบุคคลใดก็ตาม ที่มีเจตนาเผยแพร่ข่าวเท็จ สร้างความเสียหายให้กับทั้งศูนย์การค้าฯ กลุ่มผู้ค้า ผู้ใช้บริการ และชุมชนและขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ  มา ณ โอกาสนี้

                                                                                                                                                        ขอแสดงความนับถือ

                                                                                    ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์