Welcome to The Platinum Fashion Mall Wholesale 2,000 shops


ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

เปิดให้บริการทุกวัน เฉพาะธุรกิจที่ภาครัฐกำหนด

ตั้งแต่วันที่12-25 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-18.00 น.

- สำหรับลูกค้าทั่วไป -

 รายชื่อพื้นที่และร้านค้าที่เปิดให้บริการปกติ

ในหมวดหมู่ ร้านขายยา ร้านอาหาร (เฉพาะ Delivery เท่านั้น) ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร และบริการจัดส่งพัสดุ

รายชื่อร้านอาหารที่เปิดให้บริการ Take Away หรือ Delivery
และเวลาเปิด-ปิดบริการ

ร้านสะดวกซื้อที่เปิดให้บริการปกติ

ร้านขายยาที่เปิดให้บริการปกติ

รายชื่อธนาคารที่เปิดให้บริการปกติ

- สำหรับผู้เช่าทั่วไป -

แจ้งเพิ่มเติมสำหรับร้านค้าที่ไม่ใช่ประเภทร้านอาหาร สำหรับเรื่องการขนย้ายสินค้าออกจากพื้นที่

ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด