Thailand Largest
Wholesale & Retail
Shopping Destination
.............................................

  Avaliable 2,818 shops
News & Activities

บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ร่วมพิธีเปิดและส่งมอบ Ratchaprasong Walk (R-Walk)

บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ร่วมพิธีเปิดและส่งมอบ Ratchaprasong Walk (R-Walk) โครงข่ายเส้นทางเดินเชื่อม 4 ทิศทาง ผสานการคมนาคม
และประสบการณ์ภายในย่านฯ อย่างไร้รอยต่อ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เป็นประธานในพิธีเปิดงานและรับมอบ Ratchaprasong Walk (R-Walk) พร้อมกล่าวนโยบายการพัฒนากรุงเทพฯ สู่การเป็นจุดหมายด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญระดับโลก

ในการนี้ คุณสุรชัย โชติจุฬางกูร ประธานกรรมการ บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ได้กล่าวถึงการร่วมกลุ่มธุรกิจในการก่อสร้าง R-Walk ว่า บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด ประกอบด้วย บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กลุ่มเกษร และ
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร่วมเป็นพันธมิตร ในการสนับสนุน การลงทุน การก่อสร้างและดูแลรักษา R-Walk โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือเพื่อสร้างโครงข่ายเส้นทางเดินเชื่อม
ที่ครบวงจรขับเคลื่อนชีวิตและเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างความสะดวกสบาย ความปลอดภัยให้กับประชาชนชาวไทย ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มาใช้บริการในย่าน
ราชประสงค์ โดยภายในงาน มีคุณพิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล กรรมการบริหาร คุณชาญชัย พันธุ์โสภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณสมพร นาคซื่อตรง รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมงาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมงานคับคั่ง