Thailand Largest
Wholesale & Retail
Shopping Destination
.............................................

  Avaliable 2,813 shops
News & Activities
ร้านค้า โครงการ The Platinum Empowering SMEs by The Platinum Fashion Mall ร้าน " Boy Playground "
เสื้อเชิ้ต เสื้อสูท ที่ออกแบบจากผู้ใช้จริง จากเจ้าของร้าน ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง พัฒนาสินค้า หาช่องทางของธุรกิจจากสิ่งใกล้ตัวและเป็นสิ่งที่ชื่นชอบ
จนประสบความสำเร็จ
อย่างคุณบอย สหภัส ณัฐสหสร ที่มีคติว่า " อย่ามัวแต่คิด อย่าสักแต่ทำ จงเริ่มจากคิดแล้วลงมือทำ "
ร้าน Boy Playground 222/970 ซอย 6 โซน 1 ชั้น 4, 222/939 ซอย 6 โซน 1 ชั้น 4