Thailand Largest
Wholesale & Retail
Shopping Destination
.............................................

  Avaliable 2,769 shops
News & Activities

ร้านค้า โครงการ Empowering SMEs by The Platinum Fashion Mall ร้าน "Tepp"


สินค้าที่ดีจะต้องตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า เราจึงไม่หยุดศึกษา มองหานวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับสินค้าอยู่เสมอ
สินค้าที่จะขายได้ ไม่เพียงแค่ผลิตออกมาจากความต้องการของลูกค้า แต่จะต้องมีการศึกษาข่าวสาร เทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อนำมาประยุกต์ให้สินค้าของเราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


ร้าน Tepp ตั้งอยู่ที่ 222/1051-1052 ชั้น 4 ซอย 2 โซน 2 , 222/1078-1079 ชั้น 4 ซอย 13 โซน 1