Thailand Largest
Wholesale & Retail
Shopping Destination
.............................................

  Avaliable 2,769 shops
News & Activities

ร้านค้า โครงการ Empowering SMEs by The Platinum Fashion Mall ร้าน "Oasis"


เริ่มธุรกิจจากสิ่งที่รักหรือชอบ เราจะสนุกและสุขกับงาน แม้เผชิญปัญหาเราก็จะไม่ท้อ
ลูกค้าหรือคู่ค้าเปรียบเสมือนคู่คิดมองหาความต้องการ เติมเต็มส่วนที่ขาดหาย ปรับตัวให้เร็ว พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา


ร้าน Oasis ตั้งอยู่ที่ 222/559-560 ชั้น 2 ซอย 8 โซน 2