Thailand Largest
Wholesale & Retail
Shopping Destination
.............................................

  Avaliable 2,818 shops
News & Activities


เปลี่ยนสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้กลายเป็นโอกาสทางการศึกษา

ร้านปันกันร่วมกับศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์
ขอเชิญร่วมแบ่งปันสิ่งของสภาพดีให้กับร้านปันกันเพื่อนำมาเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษา แก่เด็กขาดโอกาสในมูลนิธิยุวพัฒน์
แบ่งปันได้แล้ว!!
ที่สำนักงาน ชั้น 11 เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

ตั้งแต่ 15 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2561