Thailand Largest
Wholesale & Retail
Shopping Destination
.............................................

  Avaliable 2,765 shops
News & Activities

Good Society Expo เทศกาล ทำดีหวังผล
ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ร่วมสนับสนุนโครงการ Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล โดยจับมือกับร้านปันกัน
เชิญชวนร่วมแบ่งปันสิ่งของที่เหลือใช้หรือที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สมุดหนังสือหรืออุปกรณ์ต่างๆ
ให้กับร้านปันกัน เพื่อนำมาเปลี่ยนเป็นโอกาสและทุนทางการศึกษาให้แก่เด็กที่ขาดโอกาส ในมูลนิธิยุวพัฒน์

ขอเชิญร่วมบริจาคแบ่งปันได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 11 มิถุนายน 2560 บริเวณ ด้านหน้าสำนักงาน เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ชั้น 11