Welcome to The Platinum Fashion Mall Wholesale 2,000 shops

เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ จับมือผู้ประกอบการร้านค้าและสำนักงานเขตราชเทวี รวมพลังสามัคคีสร้างชุมชนปลอดเชื้อโรค ยกระดับคุมเข้มป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุด

14 พฤษภาคม 2021

เดินหน้ายกระดับคุมเข้มมาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูงสุด ครอบคลุมทุกมิติในการป้องกัน แบบเข้มข้น #การ์ดไม่ตก เพื่อสร้างชุมชนปลอดเชื้อโรค  และตอกย้ำความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการศูนย์การค้า ร่วมมือกันปฏิบัติการเชิงรุกอย่างเข้มข้น ดังต่อไปนี้  

> การปรับเวลาเปิดปิดศูนย์ เพื่อขยายระยะเวลาการทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning  หลังเวลาปิดให้บริการ ปรับเวลาเปิดปิดให้บริการใหม่เป็นเวลา 09.00 – 18.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง  

> ยกระดับการคัดกรองเชิงรุก(SWAB)ให้กับพนักงานร้านค้า ให้ได้รับการตรวจคัดกรอง COVID-19 ให้ได้มากที่สุด    

>จัดกิจกรรมพิเศษ Deep Cleaning ร่วมมือกันทำความสะอาดเชิงลึกทุกร้านค้าเพื่อทำความสะอาดให้ทั่วถึงทุกตารางนิ้วพร้อมแจกหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับร้านค้า

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคม แบ่งปันบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้แก่ชุมชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะสามารถข้ามผ่านสถานการณ์วิกฤติ COVID -19 นี้ไปด้วยกัน